Vlastnosti a výhody programu Ring

Výsledky jsou k dispozici jak v numerické podobě (jako koeficient zatížení vedoucí k porušení), tak graficky.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Vysoce kvalitní vizualizace modelu a mechanizmu porušení, které usnadňují pochopení chování konstrukce.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Řešení vícepolových mostů bez nutnosti manuálního vyrovnávání tlaků v pilířích.

Dokáže identifikovat širokou škálu možných typů porušení např. 3 nebo 4 klouby, usmýknutí, pro jedno nebo více polí.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Individuální změny vlastností jednotlivých bloků a spár.

Umožňuje například modelovat místní poškození, nebo spáry s vydrolenou maltou.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Zabudované modely zatížení železniční dopravou (vyvinuto ve spolupráci s UIC - Mezinárodní železniční unií):

Rychlé stanovení zatížitelnosti pro železniční mosty.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Zabudované modely zatížení silniční dopravou:

Rychlé stanovení zatížitelnosti pro silniční mosty.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Automatická analýza vícepolových mostů:

Nalezení způsobu odezvy konstrukce (který může být často neočekávaný) bez nutnosti obtížného manuálního vyrovnávání tlakové čáry.

Porušení usmýknutím:

V některých případech může být rozhodující. Nelze stanovit většinou obdobných programů.

Analýza sedání:

Umožňuje lepší porozumění příčinám vzniklých trhlin a snadné určení výsledných cest přenosu zatížení.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Ověření:

Výsledky programu jsou ověřeny řadou náročných testů, které proběhly v nedávné minulosti a pokračují i nadále.

Zvyšuje Vaši jistotu a spolehlivost výsledků.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Editor vlastností umožňuje zadávat místní změny pro bloky a spáry:

Na rozdíl od jednoduchých metod není třeba zbytečně redukovat celkovou únosnost např. snížením tloušťky klenby kvůli lokálním defektům.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Snadnost použití:

Průvodci procesem zadávání nového problému.

Praktické zkušenosti projektantů říkají, že práce s programem je snadnější než řešení pomocí tradiční metody MEXE.

Pokročilé vlastnosti programu jsou k dispozici, kdykoliv je požadováno.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Kontextová on-line nápověda:

Nápověda je tam, kde ji potřebujete.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.

Rozsáhlá dokumentace:

Je k dispozici řada odborných materiálů o chování zděných klenbových mostů a o fungování vlastního programu a jeho ověření.

Metoda analýzy tuhých bloků:

Je doporučována řadou předpisů a odborné literatury (např. CIRIA).

Spolehlivé nalezení nekritičtějšího způsobu porušení, bez ohledu na zadaný tvar konstrukce.

Vizualizace možných mechanizmů porušení:

Umožní nejen Vám, ale i lidem méně odborně zdatným názorně pochopit fungování analyzované konstrukce.

Možnost zadat výztuž:

Lze analyzovat i klenby z vyztuženého zdiva nebo betonu.

Široký výběr předdefinovaných tvarů kleneb:

Snadné zadání profilu klenby segmentového, eliptického nebo lomeného tvaru. Je možné také zadání individuálního uživatelského tvaru profilu např. podle přesného zaměření.

Pro zvětšení klikněte na obrázek.