Vývoj programů

Logo_LimitState LimitState je anglická firma vyvíjející počítačové programy a zajišťující školící kurzy, semináře a související poradenství pro projektanty v oborech statiky konstrukcí a geotechniky. Inovativní softwarové produkty firmy LimitState využívají moderních výpočetních metod pro rychlou a robustní analýzu mezních stavů konstrukcí.

Společnost vzešlá ze Sheffieldské Univerzity v roce 2006 (spoluzaložená akademickými pracovníky Matthewem Gilbertem, Colinem Smithem, Waelem Darwichem a Andy Tyasem) nadále udržuje těsné styky s univerzitou. Ve firmě je trvale přítomen duch inovace a snahy o stálé posouvání hranic možností.

Na rozdíl od jiných komerčně dostupných produktů, využívají programy LimitState plně výhod nejmodernějších optimalizačních algoritmů, které umožňují rychlou analýzu mezních stavů. Software LimitState je efektivní střední cestou mezi jednoduchými metodami (ať pro ruční výpočty, nebo automatizovanými v jednoduchých aplikacích) a výrazně složitějšími nástroji jako např. nelineární analýzou konečnými prvky, které vedou buďto k nadměrnému zjednodušení problému nebo vyžadují vysoké uživatelské znalosti, zkušenosti a výpočetní zdroje. Software LimitState je navržen tak, aby jeho používání bylo jednoduché a byly minimalizovány časy učení. Výsledky jsou široce ověřovány na celé řadě zkušebních problémů a testů.

Přejít na stránky LimitState ...

Distribuce a lokalizace programů pro ČR

Logo_Aldis Firma ALDIS-projekt zahájila svoji činnost v roce 2000. Zakladatel - Ing. Ladislav Dvořák v její činnosti navázal na svoji předchozí praxi, kdy od roku 1987 v pozici projektanta, později hlavního projektanta zpracoval celou řadu projektů mostů a inženýrských staveb od studií až po realizační dokumentaci.

Později bylo portfolio služeb rozšiřováno v souvislosti s dalšími nabytými zkušenostmi a kompetencemi stálého okruhu spolupracovníků firmy. Na základě pečlivého výběru a vyhodnocení, byly vytipovány nejzajímavější softwarové aplikace z oblasti analýzy a navrhování stavebních konstrukcí, nabízené v celoevropském měřítku. Po navázání kontaktů s jejich vývojáři, jsou programy, u kterých je největší potenciál uplatnění na trhu ČR, postupně lokalizovány do českého jazyka a ALDIS-projekt převzal jejich distribuci pro ČR a SR.

Kontakt:

  • Ing. Ladislav Dvořák
  • Phone252 544 288
  • Mobile phone724 668 310
  • E-mail dvorak.ladislav(at)aldis-projekt.cz

Přejít na stránky ALDIS-projekt.cz ...