Software pro klenbové mosty

Klenbové zděné či betonové mosty tvoří více než jednu třetinu celkového počtu mostů v silniční i železniční síti ČR. Jejich stáří je obvykle 100 a více let. Přesto převážná většina z nich i nadále dobře slouží provozu, vyžadují však pravidelnou údržbu, případně opravy či rekonstrukce. Nezbytnou součástí správy mostních objektů je také stanovení jejich zatížitelnosti a to metodami, které poskytují co nejvýstižnější modelování skutečného chování konstrukce, umožňují správně postihnout zjištěné závady a oslabení, přitom však jsou ekonomicky únosné a dostatečně rychlé. Přesně tyto důvody vedly firmu LimitState v UK k zahájení vývoje a stálému zdokonalování programu Ring.

"Dnes není žádný důvod používat pro analýzu klenbových mostů metod obdobného stáří jako jsou mosty samotné."

Na těchto stránkách naleznete informace o programu pro analýzu železničních a silničních klenbových mostů - Ring. V poslední verzi Ring 3.0 je software kompletně lokalizovaný do češtiny firmou ALDIS-projekt. Naše pojetí lokalizace znamená nejen prostý překlad uživatelského rozhraní a všech výstupů, ale i pečlivou terminologickou korekturu a zapracování příslušných ustanovení národních předpisů. Uživatel dostává program plně přizpůsobený platným pravidlům a zvyklostem v ČR. Věříme, že odborníci, kteří se zabývají problematikou navrhování, posuzování a stanovení zatížitelnosti klenbových mostů - železničních či silničních - ocení uživatelskou přívětivost, rychlost a zaměření na praxi tohoto výjimečného programu.

Kdo také používá program Ring

Ve světě

ARUPMÁVRailCorpRFISNCFNetworkRailIrishRailURSAECOM

V ČR

MetroprojektŠír a.s.Moravia ConsultSudop